רפאלי רפי – משרד עורכי דין

לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

  אופן קבלת החלטות בבית משותף

  בית משותף מאופיין דרך טבע בדעות ומחלוקות. על כן בפועל כמעט כל החלטה אשר דורשת הסכמת כל הדיירים, אינה מתקבלת. וכך זכות וטו שכזו נשמרת למקרים בודדים בלבד, בעיקר כאשר החלטה מסויימת פוגעת בזכויות מהותיות ו/או זכויות קנייניות של דייר.

  אם כן מהו רכוש משותף?

  התשובה ע"פ הפסיקה בעניין זה הינה כל חלקי הבית המשותף שאינם כלולים בשטח הדירות.

  מי ואיך מקבלים החלטות לעניין הרכוש המשותף?

  התשובה :אספה כללית שהיא היא הריבון העליון, נציגות הבית המשותף פועלת ע"פ ההחלטות אשר התקבלו באסיפה הכללית.

  מהם התפקידים של נציגות הבית?

  הנציגות אחראית על ההחזקה התקינה של הרכוש המשותף לכולם, ועל ניהולו התקין והשוטף.

  הנציגות, מחויבת לבצע כל תיקון אשר נובע מליקויים ברכוש המשותף, וחוסר טיפול עלול לפגוע בערך הדירות .

  הנציגות היא מורשה של הדיירים, והיא זכאית להתקשר בחוזים עם ספקים ונותני שירות, וכן ולהיות צד בכל הליך משפטי.

  הנציגות אחראית על הניהול תקין ספרי ההכנסות וההוצאות, פתיחה ו ניהול חשבון הבנק ומחוייבת היא להציגם אחת ל – 6 – חודשים בפני הדיירים ולהביאם לכל אספה כללית.

  ההכנסות אשר גובה הנציגות מהדיירים יופקדו לחשבון הבנק על שם נציגות הבית.

  בנציגות אמורים להיבחר ,בין חבר אחד ועד לחמישה חברים, כאשר אחד החברים ייבחר לגזבר האחראי על הכספים.

  אם כך ,מתי מקיימים אסיפה כללית? ואיך נקבעים הנושאים לדיון ולהצבעה באספה?

  נציגות הבית, מחוייבת לקיים אחת לשנה אסיפה כללית, וכן מתי שהיא רואה לנכון לשם קביעת דרכי הניהול של הרכוש המשותף.

  הנציגות חייבת לזמן את כל הדיירים לאסיפה גם אם דרשו זאת בעליהן של שליש מבעלי הדירות לפחות.

  ההודעה על מועד קיום אספה כללית וסדר יומה, והנושאים שיועלו בה תימסר לכל הדיירים 4 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

  ההודעה על קיום האספה תוצב במקום מרכזי בבניין (לוח מודעות, לובי, , כניסה למעלית ואף בהודעה אישית לתיבות הדואר).

  מהי אסיפה כללית חוקית?

  אסיפה כללית חוקית, הינה אסיפה אשר משתתפים בה מחצית מבעלי הדירות לפחות או באמצעות באי כוחם (בהצגת ייפוי כוח).

  במידה ולא נוכח מניין חוקי, תתקיים האסיפה בשעה נדחית אחרת באותו היום ומניין זה יהא חוקי בכל מספר משתתפים, בהנחה שכל הדיירים ידעו עליה.

  לא תדון האסיפה הכללית, על עניין שלא בסדר יומה, אלא אם הסכימו על כך בעלי הדירות.

  ספר החלטות של בעלי הדירות – פרוטוקול:

  ההחלטה שנתקבלה ונרשמה בספר ההחלטות, תחייב את כל הדירות בין אם בעליהן נכחו בקבלת ההחלטה' ובין שהיו לבעלי הדירה אחרי קבלתה.

  ספר ההחלטות, יהא פתוח לעיון לכל בעלי הדירות בבית המשותף, בכל עת סבירה ולכל בעל דירה.

  כל החלטה חובה לרשום בספר ההחלטות.

  יש לרשום את שמות הנוכחים,באספה, שמות הנפקדים, התאריך, השעה וכל ההחלטות שהתקבלו באסיפה.

  • הכותב, עו"ד רפי רפאלי משמש כיועץ משפטי באגודה לתרבות הדיור במחוז חיפה, ועוסק בבתים משותפים ובסכסוכי שכנים.
  • ניתן להפנות אל עו"ד רפי רפאלי שאלות בנושא בתים משותפים למייל: rafirr2405@gmail.com
  • האמור במאמר זה אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

  לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

   לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

    חברות שיווק וקידום
    להתחלת שיחה
    לשיחת יעוץ ללא התחייבות
    היי כאן רפי
    למתי תרצה לתאם שיחת ייעוץ טלפוני ללא התחייבות