רפאלי רפי – משרד עורכי דין

לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

  ירושה על פי דין – ירושה וצוואה על קצה המזלג

  ירושה על פי דין

  " אין אדם יודע יום פטירתו", על פי החוק כשאדם נפטר, אם הותיר אחריו צוואה בת תוקף (לאנשים, גופים וישויות משפטיות)- נקראת הירושה- "ירושה על פי צוואה" והחלוקה מתבצעת על פי הכתוב בצוואה. במקרה בו לא הותיר אחריו אדם צוואה, או שנקבע כי הצוואה איננה בת תוקף הירושה נקראת "ירושה על פי דין" והירושה מתחלקת ע"פ מעגלי קרבה של קרובי משפחה המכונים פרנטלות כדלקמן:

  באם לא היה למוריש בן זוג בפטירתו יורשים אותו ילדיו (גם קרובי משפחה שטרם נולדו יכולים להיכלל בירושה בתנאי שמועד לידתם חל בתוך 300 ימים מהפטירה) וזאת בחלקים שווים ביניהם, ובמידה ומי מהם נפטר, יורשים את חלקו צאצאיו.

  במידה ואין למוריש ילדים ו/או צאצאי ילדים, יורשים אותו הוריו וצאצאיהם,

  במידה ואין למוריש אף הורים וצאצאיהם יורשים אותו הורי הוריו וצאצאיהם,

  ואם אין גם כאלה למוריש ,עוברת ירושתו לאוצר המדינה.

  באם למוריש היה בן זוג בפטירתו, מקבל בן הזוג את המיטלטלין, לרבות המכונית, השייכים למשק הבית המשותף. משאר העיזבון בן הזוג נוטל חלק משתנה ע"פ דרגת הקרבה המשפחתית של היורשים האחרים. אם למוריש ילדים, צאצאיהם או הורים, יורש בן הזוג מחצית מיתר העיזבון, אם למוריש אין ילדים צאצאיהם או הורים אך יש לו אחים, צאצאיהם או הורי הורים, יורש בן הזוג 2/3 מיתר העיזבון למעט אם היו בני הזוג נשואים למעלה מ-3 שנים יורש בן הזוג את חלקו של המוריש בדירת מגוריהם.

  הערה: המגיע לאישה ע"פ דיני האישות, כולל כתובה ינוכה מהעיזבון, לאלמנה אופציית בחירה האם היא מעדיפה את חלקה בעיזבון או את כתובתה.

  סוגי צוואות

  • צוואה בכתב יד – על הצוואה להיות כתובה כולה בכתב ידו בלבד של המצווה ועליה לפרט את רצון המצווה לעשות ברכושו לאחר מותו. על הצוואה לכלול את תאריך כתיבתה, ואת חתימת המצווה שאחרת יהא פגם צורני בצוואה והיא תועבר לביקורת ביהמ"ש, ובמידה ויתנגדו לקיומה יתהפכו נטלי ההוכחה. מתאימה לרוב לצוואות שאינן סבוכות ובמקרים בהם לא קיים רכוש רב בעיזבון.
  • צוואה בפני רשות – הגשת הצוואה בפני ה"רשות" או אמירתה בעל פה בפני ה"רשות" (קרי, בפני שופט, רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או בפני נוטריון) לאחר הגשת הצוואה כפי שנרשמה- תוקרא הצוואה על ידי הרשות והמצווה ותאשר שהמצווה הצהיר שהמצווה נקראה.
  • צוואה בעדים – צוואה בעדים היא הדרך המקובלת (אם כי לא הדרך היחידה) לעריכת צוואה, צוואה בכתב הנושאת תאריך ואת חתימת המצווה ואשר נערכה בפני שני עדים כשירים אשר המצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו. במידה וחסרה בצוואה חתימת המצווה ו/או העדים הדבר מהווה פגם צורני בצוואה והיא תועבר לביקורת ביהמ"ש, ובמידה ויתנגדו לקיומה יתהפכו נטלי ההוכחה. צוואה זו מתאימה למקרים מעט סבוכים למקרים בהם קיים רכוש לא מועט בעיזבון.
  • צוואה בעל פה – על המצווה להיות במצב שכיב מרע, דהיינו אדם נוטה למות היודע שזמנו מועט ואכן כך היו פני הדברים. במידה והמצווה ציווה בע"פ (אף טלפונית) לשני עדים (לא חייב להיות באותו המעמד). על דברי המצווה להירשם בציון היום והנסיבות ועל העדים להפקיד זיכרון דברים זה אצל הרשם לענייני ירושה. חשוב להדגיש כי אין רלוונטיות לשאלה האם הצוואה הייתה יכולה להיעשות בדרך אחרת. עוד חשוב לציין כי זוהי הצוואה היחידה, אותה בהגדרה, הרשם לענייני ירושה אינו יכול לאשר וביהמ"ש הוא אשר יבחן אותה.

  כיצד ניתן לתקוף צוואה?

  התנגדות לקיום צווה תוגש לרשם לענייני ירושה אליו הוגשה גם הבקשה לצו קיום צוואה והבקשה תועבר לבית המשפט המוסמך לדון בעניין.

  ישנם עילות משפטיות שונות אשר ניתן לתקוף צוואה על ידיהם, ביניהם אמירה כי המצווה לא ידע להבחין בטיב הצוואה, טענה כי המצווה היה תחת השפעה או לחץ כשנכתבה הצוואה, טענה כי חלה טעות יסודית בשיקולי המצווה, בטענה כי ביצוע הצוואה הינו בלתי מוסרי או חוקי, טענה כי לא התקיימו הוראות הדין הנדרשות ע"מ לקיים צוואה, בטענה כי הזוכה היה מעורב מעורבות פסולה בעריכת הצוואה, בטענה כי הצוואה נערכה בתחבולה, ועוד נסיבות אשר על המתנגד להוכיח ע"מ לתקוף את הצוואה (למעט אם נפל בצוואה פגם צורני שאז נטל ההוכחה מתהפך)

  צוואה הדדית

  צוואה הדדית היא צוואה הנערכת ע"י בני זוג, אשר בה הם קובעים הוראות זהות שיחולו על שניהם, לאחר פטירת כל אחד מהם. המדובר בצוואה משותפת, המעידה על החלטה משותפת והדדית של בני הזוג, בין אם במסמך אחד ובין אם בשני מסמכים נפרדים. ההסדרים שקבע מצווה אחד בצוואתו, מבוססים על ההסדרים שקבע המצווה השני בצוואתו ולהיפך. בזה, בעצם, שונות צוואות הדדיות מצוואות אחרות: בני זוג, המתקשרים בצוואה הדדית, מניחים שבן זוגם לא ישנה את צוואתו ברגע שנחתמה ושההסכמות בין הצדדים הן בעלות תוקף מוסרי ומשפטי.

  צוואה הדדית היא מעין חוזה בין בני הזוג לטווח ארוך וללא ידיעה מי מבני הזוג ילך לעולמו ראשון, מה גם שאין בני הזוג יכולים לצפות פני עתיד מרגע עריכת הצוואה המשותפת עשויים להתרחש שינויי נסיבות מרחיקי לכת, שבעטיים עלול מי מבני הזוג שנותר בגפו לעתור לביהמ"ש, שם עוד יתברר שיש לכתוב "צוואה חדשה".

  לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

   לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

    חברות שיווק וקידום
    להתחלת שיחה
    לשיחת יעוץ ללא התחייבות
    היי כאן רפי
    למתי תרצה לתאם שיחת ייעוץ טלפוני ללא התחייבות