רפאלי רפי – משרד עורכי דין

לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

  נסח טאבו

  קבלת נסח טאבו מקוון ישירות ממשרד המשפטים, במחיר של 17 ש"ח בלבד. נסח טאבו הוא תדפיס רישום מקרקעין הנדרש במצבים שונים ולגורמים שונים. ניתן ללמוד ממנו על בעלות הנכס, עיקולים, שעבודים ופרטים נוספים. ישנם סוגים שונים של נסחי טאבו, כל אחד מהם מספק מידע שונה. ניתן לזהות גוש, חלקה ותת חלקה לפי כתובת ותעודת זהות. עלות הנפקת נסח טאבו היא 17 ש"ח, וניתן להוציאו באופן מקוון דרך אתר משרד המשפטים.

  הפקת נסח טאבו >> 

  אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל >> 

  הזמנת מסמכי בית משותף >>

  מה חשוב לדעת על הוצאת נסח טאבו מקוון?

  נסח הטאבו, המכונה גם תעודת הזהות של הנכס, הינו מקור מידע מהימן על אודות זכויות הקניין בנכס, אשר מאפשר לרוכש הפוטנציאלי לקבל תמונה ברורה ומלאה בנוגע לסטטוס המשפטי של הנכס. בנוסף, הוצאת נסח טאבו היא כלי חשוב לצורך פתרון סכסוכי שכנים. במדריך להלן נציג את הרקע הנדרש לצורך הבנת החשיבות הטמונה בהוצאת נסח טאבו, נציג בקצרה את מאפייניו של הנסח ומה נכלל בו ונציג מקרים שבמסגרתם נעשה בו שימוש.

  רקע

  נסח טאבו הוא מסמך רשמי שמתעד את המידע על זכויות הקניין בנכס מקרקעין בישראל. המסמך מונפק על ידי הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (הידועה גם בשם "טאבו"). הרשות, הפועלת באמצעות תשע לשכות רישום מקרקעין אזוריות ולשכות הסדר מחוזיות, אחראית על ההיבטים המנהליים והמשפטיים הקשורים לנכסים מקרקעין, החל מרישום זכויות ועד לפתרון סכסוכים.

  לשכות רישום המקרקעין אחראיות על רישום זכויות קניין בנכסים מקרקעין, ניהול פנקסי זכויות ופנקסי שטרות, הנפקת נסחי טאבו, טיפול בעסקאות מקרקעין וניהול הליכים משפטיים הקשורים לרישום מקרקעין.

  לצד לשכות רישום המקרקעין, פועלות גם לשכות מפקחי מקרקעין. מפקחי מקרקעין בעלי סמכויות שיפוטיות דומות לאלו של שופטים בבית משפט השלום, ומטפלים בסכסוכים בין בעלי זכויות בנכסים מקרקעין, לרבות סכסוכים בבתים משותפים.

  בבסיס מערכת הטאבו עומד עיקרון הרישום הקונסטיטוטיבי, הקובע כי זכותו של אדם בנכס מקרקעין תקפה רק אם היא רשומה כדין במרשם המקרקעין. עיקרון זה מקבל ביטוי בהוראות סעיף 125 לחוק המקרקעין, לפיו "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתוכנו…".  משמעות עיקרון זה היא שרישום נכס בטאבו מקנה לבעלים "חזקה לתקינות ונכונות האמור ב'נסח'", שהוא תמצית רישום המידע על הנכס המונפק כמסמך רשמי של מדינת ישראל.

  מי שאחראי על הסדרתם של מקרקעין שטרם הוסדרו הן לשכות ההסדר המחוזיות, שפועלות לפי שיטת טורנס – שיטת רישום מקרקעין מודרנית המבוססת על מדידה מדויקת של כל חלקה לצורך קביעת בעלות ברורה בקרקע. סגרת תהליך ההסדרה, לשכות ההסדר מודדות את הקרקע, מאיירות מפה מדויקת וקובעות את זכויות הבעלות של כל אדם בנכס. עם סיום תהליך ההסדרה, פנקס השטרות של הקרקע מבוטל ומופעל עבורו פנקס זכויות. פנקס זכויות משמש כראייה חותכת לבעלות בנכס, ומאפשר ניהול יעיל ושקוף של זכויות הקניין.

  רשות המקרקעין מנהלת שני סוגים עיקריים של פנקסים: פנקסי זכויות ופנקסי שטרות. פנקסי זכויות מופעלים עבור קרקעות שעברו הסדרה, וקובעים באופן חותך את הבעלות בכל חלקה. פנקסי שטרות מופעלים עבור קרקעות שטרם עברו הסדרה, ומהווים ראיה לכאורה של הבעלות.

  רישום עסקאות מקרקעין נעשה הן בפנקסי זכויות והן בפנקסי שטרות. רישום בפנקס זכויות מקנה לבעלים הגנה מוחלטת על זכויותיו, בעוד שרישום בפנקס שטרות מקנה הגנה חלקית בלבד. בנוסף לפנקסי זכויות ופנקסי שטרות, רשות המקרקעין מנהלת גם פנקסי בתים משותפים. פנקסי בתים משותפים מתארים את החלוקה של הבניין המשותף בין הדיירים, וקובעים את זכויותיהם וחובותיהם.

  בראש רשות המקרקעין עומד הממונה על המרשם, האחראי על ניהולה התקין של הרשות ועל הפעלת כל לשכותיה. הממונה על המרשם פועל יחד עם צוות עובדים מקצועי ומיומן, על מנת להבטיח את רישום זכויות הקניין בישראל בצורה יעילה, אמינה ושקופה.

  מה כולל נסח טאבו?

  נסח טאבו כולל את הפרטים הבאים:

  זיהוי הנכס: מידע על המיקום הגיאוגרפי של הנכס, כגון גוש וחלקה.

  בעלות בנכס: הבעלים הנוכחיים של הנכס, לרבות פרטים מזהים שלהם.

  זכויות בנכס: תיאור הזכויות בנכס (כגון בעלות, חכירה, שכירות) ונטלים שונים המוטלים עליו (כגון שעבודים, עיקולים, הערות אזהרה ועוד).

  היסטוריית הנכס: לעיתים ניתן למצוא מידע על עסקאות קודמות שנעשו בנכס, כגון מכירה או העברות זכויות.

  מהי חשיבותו של נסח טאבו?

  רכישת נכס מקרקעין, לרבות דירה, הינה עסקה משמעותית בעלת היבטים משפטיים וכלכליים רבים. במסגרתה, רוכשים זכויות קניין בנכס, תוך ציפייה ליהנות מהן לאורך זמן. לשם הבטחת ביצוע עסקה תקינה ומוגנת, הרי שביצוע בדיקה מקיפה של מצבו הרישומי של הנכס הינו צעד הכרחי. בדיקה זו מתבצעת באמצעות הוצאת נסח טאבו – מסמך רשמי המונפק על ידי רשות המקרקעין ומהווה את "תעודת הזהות" של הנכס.

  נסח הטאבו כולל מידע בנוגע לבעלי הנכס או לחוכריו, וכן בנוגע לקיומם של שיעבוד (קרי, משכנתא) או הערות אזהרה (כמו התחייבות למכור את הנכס לצד שלישי, זכויות צד ג' בנכס, הפקעות, עיקולים, צווי הריסה, מינוי כונס נכסים, הערות בהתאם לחוק התכנון והבנייה, צווי בית משפט ועוד). בנוסף, כולל נסח הטאבו מידע חשוב על אודות הנכס לרבות תיאור גודלו, הקומה שבה הוא נמצא וכיוצא בזאת. לבסוף, בנסח הטאבו ניתן למצוא אינפורמציה בדבר צו לרישום בית משותף, האם ישנו תקנון, מהן ההצמדות לדירה ומהו חלקה ברכוש המשותף. פרטים אלה יוכלו לסייע לכם להימנע מסכסוכי שכנים מראש וכן לפתור סכסוכים קיימים.

  נסח טאבו מקוון

  בשנים האחרונות יותר ויותר שירותים ממשלתיים מוצעים בצורה מקוונת וחוסכים את הטרחה הכרוכה בקביעת תור פיזי. תחום הנדל"ן אינו יוצא דופן, וכיום ניתן להוציא נסח טאבו בקלות ובמהירות דרך האינטרנט, בעלות סמלית של 17 ₪ בלבד. הוצאת נסח טאבו מקוון היא תהליך פשוט במיוחד. כל שעליכם לעשות הוא להיכנס לקישור כאן, להקיש על הכפתור "להפקת נסח מקוון" ולעקוב אחר ההוראות באתר.

  מתי נעשה שימוש בנסח טאבו?

  ישנם מספר מצבים נפוצים שנעשה בהם שימוש בנסח טאבו. נקודת הזמן הראשונה שבה נהוג להוציא נסח טאבו היא בעת רכישת נכס מקרקעין, אז נהוג לבצע בדיקה מקיפה של מצבו המשפטי של הנכס. נסח הטאבו מאפשר לרוכש לוודא כי הנכס אכן רשום על שמו של המוכר, כי הוא חופשי ממשכנתאות, שיעבודים ועיקולים וכי אין עליו הגבלות או הערות אזהרה שעשויות לפגוע בזכויות הרוכשים העתידיים. בנוסף, במסגרת משא ומתן על רכישת נכס, נסח הטאבו משמש ככלי חשוב להוכחת זהות בעלי הזכויות, מצב הנכס וההיסטוריה הרישומית שלו.

  כמו כן, הוצאת נסח טאבו היא לרוב צעד הכרחי בעת קבלת משכנתא. במסגרת זו,, הבנקים דורשים מלווים פוטנציאליים להציג נסח טאבו מעודכן לפני החתימה על הסכם המשכנתא. נסח הטאבו מאפשר לבנק לוודא שהנכס משועבד לטובת המשכנתא, ושאין עליו עיקולים או הגבלות אחרות שעשויות לפגוע בזכויותיו כנושה.

  בנוסף, הוצאת נסח טאבו היא כלי חשוב לצורך פתרון סכסוכי שכנים. במקרים של סכסוכי שכנים, כגון טענות להפרעות, פלישה לשטח או הפרת הסכמים, נסח הטאבו עשוי לשמש כראיה חשובה להוכחת זכויות הקניין של הצדדים המעורבים. לכן, המידע המופיע בנוסח הטאבו יכול להיות בעל משמעות רבה בבית משפט לצורך קבלת החלטות בנוגע לפתרון הסכסוך. ואכן, נסח טאבו עשוי לשמש כראיה גם במסגרת תביעות משפטיות אחרות הקשורות לנכסי מקרקעין, כגון תביעות בנזיקין, תביעות לפינוי וסילוק יד ותביעות ירושה.

  בנוסף לאמור לעיל, כדאי להוציא נסח טאבו אף באופן שוטף (בתדירות של אחת למספר שנים ואף אחת לשנה), שכן זכויות קניין אינן סטטיות וייתכנו שינויים במצב הרישומי של הנכס. בדיקת נסח הטאבו תאפשר לכם לוודא שלא חלו שינויים במצב הרישומי של הנכס, כגון העברת זכויות לצד שלישי, רישום משכנתאות חדשות, עיקולים או הגבלות אחרות.

  גילוי שינויים אלו בשלב מוקדם עשוי למנוע מכם נזקים כלכליים משמעותיים ואף סכסוכים משפטיים. כמו כן, נסח הטאבו מציג את ההיסטוריה הרישומית של הנכס, החל מרישום המקורי ועד לשינויים האחרונים. מידע זה יכול להיות בעל ערך רב עבורכם, בין אם אתם שוקלים למכור את הנכס, לבצע שיפוצים משמעותיים או פשוט מעוניינים ללמוד עוד על עברו של הנכס.

  לבסוף, הוצאת נסח טאבו באופן שוטף עשוי לאפשר לזהות הונאות פוטנציאליות. למרבה הצער, קיימים מקרים של מכירת דירות במרמה באמצעות מסמכים מזויפים. בדיקת נסח הטאבו באופן קבוע תאפשר לכם לזהות שינויים חשודים במצב הרישומי של הנכס, כגון העברת זכויות לאדם שאינכם מכירים, ולנקוט בצעדים הדרושים על מנת להגן על זכויותיכם.

  לסיכום

  רכישת נכס מקרקעין הינה צעד משמעותי בחייו של אדם, הן מבחינה אישית והן מבחינה כלכלית. במסגרת עסקה זו, רוכש הקונה זכויות קניין בנכס, תוך ציפייה ליהנות מהן לאורך זמן.

  אף על פי כן, חשוב לזכור שרכישת זכויות קניין אינה עניין פשוט, וטומנת בחובה מורכבויות משפטיות רבות. על מנת להבטיח ביצוע עסקה תקינה, הרי שביצוע בדיקה מקיפה של מצבו הרישומי של הנכס הינו צעד הכרחי.

  בדיקה זו מתבצעת באמצעות הוצאת נסח טאבו – מסמך רשמי המונפק על ידי רשות המקרקעין ומהווה את "תעודת הזהות" של הנכס. נסח הטאבו משמש כמקור מידע חשוב עבור רוכשים פוטנציאליים, אשר מאפשר להם לקבל תמונה רחבה ומדויקת אודות זכויות הקניין בנכס, מצבו המשפטי וההיסטוריה הרישומית שלו.

  עם זאת, ראוי להדגיש כי הוצאת נסח טאבו מהווה צעד הכרחי לא רק בעת רכישת נכס, אלא גם בפתרון סכסוכי שכנים. כלי זה מאפשר לברר פרטים חשובים על אודות זכויות הקניין של הצדדים המעורבים, ובכך תורם רבות להבנה נכונה של הסכסוך, קבלת החלטות מושכלות ופתרון יעיל שלו.

  למידע נוסף ניתן לפנות למשרדו של עורך הדין רפי רפאלי לקבלת ליווי ושירות מקצועי ואמין.

  שאלות ותשובות נפוצות

  נסח טאבו הוא מסמך רשמי המונפק על ידי רשות המקרקעין ומתאר את המצב הרישומי של נכס מקרקעין. הוא משמש כ"תעודת זהות" של הנכס ומכיל מידע חיוני אודות זכויות הקניין בו.

   מה החשיבות של בדיקת נסח טאבו לפני רכישת דירה?

  ניתן להוציא נסח טאבו באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המקרקעין, או באמצעות פניה ללשכת רישום המקרקעין הרלוונטית.

  לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

   לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

    חברות שיווק וקידום
    להתחלת שיחה
    לשיחת יעוץ ללא התחייבות
    היי כאן רפי
    למתי תרצה לתאם שיחת ייעוץ טלפוני ללא התחייבות