רפאלי רפי – משרד עורכי דין

לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

  סמכויות המפקח על הבתים המשותפים

  רע"א 6394/15 נציגות הביית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית, בפני :

  כבוד השופט י' עמית

  כבוד השופט צ' זילברטל

  כבוד השופטת ד ' ברק-ארז

  בקשת רשות ערעור הבקשה נסבה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת אשר קבע בערעור על פסק דינו של המפקח על הבתים המשותפים,כי התקנון הרלוונטי למקרה – הוא התקנון המצוי – והוא אינו מסדיר את סוגיית ההתקשרות עם מתחזק, ולכן המפקח לא יכול היה לדון בסכסוך בין הצדדים.

  השאלה שהתעוררה בפני בית המשפט העליון בקשר רשות ערעור זו הייתה ,מה היקף סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים עם" מתחזק" כמובנו בסעיף 71 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

  כאשר במרכז הדיון עומדת פרשנותם של סעיפים מחוק המקרקעין – סעיף 71המסדיר את הסוגיה של ניהול של הרכוש המשותף על-ידי מתחזק וסעיף 72 המגדיר את היקף סמכויותיו של המפקח.

  סעיף 71 א' ו – ב'(1)לחוק קובעים כי החלטה של בעלי הדירות הנובעת מהתקנון תחייב את כל בעלי הדירות, ובעלי הדירות יכולים ברוב מיוחד לקבוע בתקנון הבית המשותף כי ניהול הרכוש המשותף יתבצע על ידי מתחזק.

  סעיף 72 (אל חוק קובע כי סכסוך בין בעלים של דירות יכריע בו המפקח על הבתים המשותפים, עוד קובעת הוראת החוק כי צדדים הכוונה לבעל דירה או למתחזק.

  דיון והכרעה

  בית המשפט העליון בהרכב של 3 שופטים קבע כי הבקשה דנן אכן מעוררת שאלה חשובה שעניינה היקף סמכויותיו של המפקח להכריע בסכסוכים הנוגעים לניהולם של בתים משותפים. בשל חשיבותה של שאלה זו, הוחלט ע"י השופטים להעניק ביחס אליה רשות ערעור.

  אם כן, בכל מקרה ומקרה שבו נטען שהסכסוך הוא עם מתחזק, על המפקח לבחון האם מדובר במתחזק ובהמשך לכך האם הסכסוך הוא לפי התקנון או לפי סעיפי החוק הספציפיים שהוזכרו בסעיף 72 לחוק המקרקעין. אחד מסעיפים אלה הוא סעיף 58 לחוק, שמעגן את חובתו של בעל דירה להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ,נובע מכאן כי המפקח מוסמך לדון בסכסוכים שעניינם חובת השתתפות בהוצאות הנובעות מהתקשרות עם מתחזק גם כאשר הכלל בדבר התקשרות עם מתחזק נקבע מכוח הסכמי ניהול. מאחר שהתקשרות עם מתחזק כרוכה בתשלום עבור החזקתו וניהולו של הרכוש המשותף,

  ומכאן אנו למדים כי מוסמך המפקח לדון גם בסכסוכים בדבר התקשרות עם מתחזק ככל שהם נובעים מסעיף 58 לחוק. אם כן המפקח על הבתים המשותפים רשאי לדון בסכסוך עם מתחזק גם כאשר אין הוראה בתקנון העוסקת בהתקשרות זו.

  ** הכותב עו"ד רפי רפאלי . העוסק בבתים משותפים ,ייצג בתיק זה בשלושת הערכאות

  במאמר, מוסגר יוער כי הערעור לא התקבל, אך יצאו ממנו הלכות ברורות, ואף שאלה של היקף סמכויות המפקח אותן יש להפנות לחקיקה בכנסת.

  לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

   לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

    חברות שיווק וקידום
    להתחלת שיחה
    לשיחת יעוץ ללא התחייבות
    היי כאן רפי
    למתי תרצה לתאם שיחת ייעוץ טלפוני ללא התחייבות