רפאלי רפי – משרד עורכי דין

לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

  קבלת החלטות בבית משותף

  בית משותף כשמו כן הוא משותף מטבעו גם בדעות ומחלוקות. מכאן שבפועל כמעט כל החלטה אשר דורשת את הסכמת כל הדיירים אינה מתקבלת. על כן זכות וטו שכזו נשמרת למקרים בודדים ומוגדרים בלבד, וזאת כאשר החלטה כלשהיא פוגעת בזכויות מהותיות או זכויות קנייניות של דייר.

  אם כן מהו רכוש משותף?

  התשובה ע"פ הפסיקה הענפה בעניין הינה כל החלקים של הבית המשותף שאינם כלולים בשטח הדירות.

  מי ואיך מקבלים החלטות לעניין הרכוש המשותף?

  התשובה :אספה כללית שהיא הריבון העליון, הנציגות פועלת ע"פ ההחלטות שהתקבלו באסיפה הכללית.

  מהם תפקידיה של נציגות הבית?

  הנציגות היא האחראית על ההחזקה התקינה של הרכוש המשותף וניהולו התקין והשוטף.

  הנציגות מתוקף תפקידה, מחויבת לבצע כל תיקון הנובע מליקוי ברכוש המשותף, שכן חוסר טיפול ו/או אי ביצוע עלול לפגוע בדירות הבית המשותף או בערכן.

  הנציגות ע"פ חוק זכאית להתקשר בחוזים ספקים ונותני שירות ולהיות צד בכל הליך משפטי, וכפועל יוצא בכל מו"מ בשם בעלי הדירות.

  הנציגות היא שאחראית על ניהול תקין של פנקס ההכנסות וההוצאות ניהול חשבון הבנק ,והחשבון הכספי, ומחוייבת היא להציגם אחת ל – 6 – חודשים בפני האסיפה הכללית.

  כל ההכנסות אשר גובה הנציגות יופקדו לחשבון הבנק על שם אותו בית משותף.

  הנציגות אמורה למנות בין חבר אחד ועד לחמישה חברים, כאשר אחד החברים מיועד לתפקיד הגזבר האחראי על כספי הדיירים.

  מתי מקיימים אסיפה כללית? ואיך נקבעים הנושאים לדיון ולהצבעה בה?

  נציגות הבית, חייבת לקיים אחת לשנה אסיפה כללית, לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו.

  הנציגות רשאית להועיד אסיפה כללית, כל אימת שהדבר ייראה לה, והיא חייבת לזמן את כל הדיירים לאסיפה, אם דרשו זאת בעליהן של שליש מבעלי הדירות לפחות.

  הודעה על קיום אסיפה כללית מקומה סדר יומה, והנושאים שיועלו בה תימסר לכל בעלי הדירות לפחות ארבעה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

  לפני מועד קיום האסיפה הכללית, יש לשים את ההודעה על קיומה, במקום מרכזי ובולט (לובי, לוח מודעות , כניסה למעלית ואף רצוי בהודעה אישית לתיבות הדיירים).

  אסיפה כללית חוקית מהי?

  אסיפה כללית חוקית, היא אסיפה שמשתתפים בה מחצית מבעלי הדירות לפחות בעצמם או באי כוחם (בהצגת ייפוי כוח בכתב בלבד).

  אם לא נוכח מניין חוקי, תתקיים האסיפה בשעה אחרת באותו היום ואז היא תהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.

  זאת בתנאי, שקיום האסיפה היה ידוע לדיירים.

  לא תדון האסיפה הכללית, על עניין שלא בסדר יומה, אלא אם הסכימו על כך בעלי הדירות.

  ספר החלטות של בעלי הדירות – פרוטוקול:

  ההחלטה שנתקבלה ונרשמה בספר ההחלטות, תחייב את כל בעלי הדירות גם אם נכח בזמן קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל הדירה אחרי קבלתה.

  ספר ההחלטות, יהיה פתוח לעיון בעלי הדירות בבית המשותף, בכל עת סבירה ולכל בעל דירה.

  יש לרשום כל החלטה בספר ההחלטות.

  יש לרשום את שמות הנוכחים, שמות הנעדרים, התאריך, השעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה זו.

  • הכותב, עו"ד רפי רפאלי משמש כיועץ משפטי באגודה לתרבות הדיור במחוז חיפה, ועוסק בבתים משותפים ובסכסוכי שכנים.
  • ניתן להפנות אל עו"ד רפי רפאלי שאלות בנושא בתים משותפים למייל: rafirr2405@gmail.com
  • האמור במאמר זה אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד

  לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

   לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

    חברות שיווק וקידום
    להתחלת שיחה
    לשיחת יעוץ ללא התחייבות
    היי כאן רפי
    למתי תרצה לתאם שיחת ייעוץ טלפוני ללא התחייבות